Na succes met harde aanpak; Scherpere vervolging van milieudelicten

DEN HAAG, 18 AUG. Het openbaar ministerie wil het lik-op-stuk-beleid bij milieudelicten uitbreiden. Volgens het college van procureurs-generaal is dit beleid, waarbij de wetsovertreder binnen twee dagen een geldboete moet betalen, een succes.

Bij directe betaling voorkomt de overtreder dat er een rechtszaak volgt. Volgens een woordvoerder van het openbaar ministerie gaat het vooral om het illegaal storten of verbranden van afvalstoffen, het gebruik van verboden bestrijdingsmiddelen en het illegaal kappen van bomen.

Uit voorlopige cijfers van het openbaar ministerie blijkt dat vorig jaar bijna 18.000 milieudelicten werden opgespoord, iets minder dan het jaar ervoor. In driekwart van de gevallen volgde een geldboete. Rechters legden overtreders vaker gevangenisstraffen op bij ernstige delicten. Vorig jaar gebeurde dat in tachtig zaken, twee keer zoveel als in voorgaande jaren.

Het college van procureursgeneraal kondigt aan dat directeuren van bedrijven vaker zullen worden vervolgd als blijkt dat er sprake is van persoonlijke verantwoordelijkheid.

Het openbaar ministerie studeert verder op de mogelijkheid opsporingsambtenaren van provincies en gemeenten milieudelicten door bedrijven te laten afdoen. In dat geval komt er geen proces-verbaal meer aan te pas en wordt de geldboete afgedaan zonder tussenkomst van politie of openbaar ministerie. De bedoeling hiervan is zaken sneller af te wikkelen en overtreders van de milieuwetgeving direct op hun fouten te wijzen.

Het lik-op-stuk-beleid voor kleinere zaken werd vorig jaar landelijk ingevoerd na een succesvol project in Zutphen. Deze aanpak ging gepaard met een intensievere samenwerking tussen de lagere overheden, politie en justitie. Deze groeien naar elkaar toe bij de aanpak van milieudelicten, constateert een woordvoerder van het openbaar ministerie.

Van belang is dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de gemeentelijke bestuurders heeft aangespoord niet langer op de stoel van justitie te gaan zitten en zaken niet langer zelfstandig af te handelen.

Als gevolg daarvan stellen gemeenten het OM vaker en sneller op de hoogte als zij een overtreding op het spoor zijn.