Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Leven

'Duur graan voorbode van voedselschaarste'

WASHINGTON, 18 AUG. Het hoge niveau van de graanprijzen duidt erop dat de wereldvoedselsituatie gaat verslechteren. Ook andere ontwikkelingen wijzen daarop. “De huidige overschotsituatie slaat waarschijnlijk om in schaarste”, voorspelt het milieu-instituut Worldwatch in Washington. De graanprijzen bereikten begin 1995 een recordpeil. De voorraden namen toen flink af door teleurstellende oogsten en grote vraag. De prijzen zijn nu wat lager, maar de situatie is niet wezenlijk verbeterd.

Zelfs bij de goede oogstvooruitzichten voor dit seizoen zal de wereldvoorraad voor het derde jaar achtereen kleiner zijn dan het verbruik in 60 dagen. Een voorraad voor 70 dagen is volgens Worldwatch nodig om een slechte oogst op te vangen.

Uitbreiding van de voedselproductie stuit op grenzen doordat steden water opeisen dat nu dient voor irrigatie, en landbouwgrond verloren gaat door erosie en stadsuitbreiding. Volgens het instituut wordt het tijd kritischer te kijken naar het gebruik van landbouwgrond. Zo zou stopzetting van de teelt van tabak 5 miljoen hectare vrijmaken voor productie van 15 miljoen ton graan per jaar. Als de nood aan de man komt, zou een belasting op vlees moeten zorgen dat graan dat nu nog als veevoer dient beschikbaar komt voor menselijke consumptie. (Reuter, AFP)