DER SPIEGEL

Pas volgend jaar september gaan de Duitse kiezers naar de stembus teneinde een nieuwe Bondsdag te kiezen, maar nu reeds lijkt de verkiezingsstrijd uitgebroken. In Der Spiegel kraakt de voorman van de Groenen, Joschka Fischer, harde noten over het monetaire en economische beleid van de huidige coalitie van christendemocraten en liberalen.

Een eventuele terugkeer van de volgens Fischer 'uitgeputte' bondskanslier Kohl na de verkiezingen, acht hij het slechtst denkbare scenario voor Duitsland dat kampt met een record-werkloosheid. Het is, zegt Fischer, tijd voor een nieuwe generatie aan het roer. Doorgaans is degene die dat zegt heel wel bereid zelf dat roer over te nemen. Zo ook Fischer, die dat samen met de SPD wil doen. Dan zal het aloude bondgenootschap tussen de regering en de sociale partners weerin ere hersteld worden. Dat Kohl dit bondgenootschap heeft opgezegd, is volgens Fischer een van 's mans grootste fouten van de afgelopen jaren. De Groenen-voorman stelt de in de jaren negentig doorgevoerde aanpassingen in het Nederlandse arbeidsbestel en stelsel van sociale zekerheid ten voorbeeld. Maar anders dan Fischer in het blad beweert, zijn in Nederland de uitkeringen niet verhoogd.