Borst: gratis heroïne voor 750 verslaafden

ROTTERDAM, 18 AUG. Voor een onderzoek naar het effect van heroïne op recept bij langdurige heroïneverslaafden zijn 750 proefpersonen nodig. Minister Borst (Volksgezondheid) schaart zich in een vandaag aan de Tweede Kamer verstuurde brief achter het onderzoeksprotocol van de door haar ingestelde Centrale Commissie Behandeling Heroïneverslaafden (CCBH).

Het is onduidelijkheid of een meerderheid in de Kamer het voorstel steunt. De VVD vindt het experiment te grootschalig, terwijl ook het CDA en de kleinere christelijke partijen er bezwaar tegen hebben. Begin september debatteert de Kamer over het protocol.

De CCBH vindt dat het heilzame effect van driemaal daags gratis verstrekte heroïne na zes en twaalf maanden bij langdurig verslaafden moet worden gemeten. Er kunnen zowel spuiters als heroïnerokers aan het onderzoek deelnemen. Doel van het onderzoek is het medicinale effect van gratis heroïne vast te stellen. Daarbij wordt gelet op de verbetering van het lichamelijk en sociaal-psychologisch welzijn en de afname van hun criminaliteit.

De CCBH acht zeven steden geschikt om aan het experiment deel te nemen. In Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Heerlen en Maastricht, Den Haag en Groningen voldoen de methadonprogramma's aan de in het onderzoekprotocol gestelde eisen. Het onderzoek blijft beperkt tot 'uitbehandelde' heroïneverslaafden. Naar schatting zijn er in Nederland 8.000 heroïneverslaafden bij wie bestaande behandelingen niet effectief zijn. “Er dient gewaakt te worden voor deelname van verslaafden die een reële mogelijkheid hebben hun heroïnegebruik te staken”, aldus de minister in haar brief aan de Kamer. Toch, aldus Borst: “blijkt dat met het voorschrijven van heroïne de druggebruikers niet 'opgegeven' worden, noch dat hiermee geaccepteerd wordt dat zij voor de rest van hun leven veslaafd blijven.”

Na afloop van het experiment kan het volgens de CCBH medisch-ethisch noodzakelijk zijn om bij verslaafden die duidelijk verbeterden op gratis heroïne, maar na het staken van de behandeling weer terugvallen, de verstrekking voort te zetten. Ook de controlegroep die geen heroïne krijgt zou de gelegenheid moeten krijgen wel heroïne te krijgen. De deelnemende verslaafden ontvangen iedere twee maanden 50 gulden als ze meewerken aan onderzoek. Het gaat hier volgens de minister om een gebruikelijke vergoeding voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek.