Voorhoeve wil rehabilitatie dode mijnspecialist

DEN HAAG, 16 AUG. Minister Voorhoeve van Defensie zal de in 1984 door een mijnexplosie omgekomen technisch specialist R. Ovaa volledig rehabiliteren.

Dit verklaarde de minister gisteren in een persoonlijke brief aan de weduwe van de man. Enkele uren nadat Voorhoeves chauffeur de brief bij mevrouw M. Ovaa had bezorgd, bood de landsadvocaat haar per fax een schadevergoeding aan van twee ton, aldus de weduwe.

Voorhoeve schrijft in zijn brief dat het ongeluk met de mijn geheel aan Defensie is toe te rekenen. “Er rust geen enkele smet op de nagedachtenis van uw overleden echtgenoot”, aldus de minister. Hij schrijft verder opdracht gegeven te hebben “aan dit eerherstel binnen en buiten de defensieorganisatie ruime bekendheid te geven”.

In maart van dit jaar gaf Defensie voor het eerst toe voor de dood van Ovaa aansprakelijk te zijn. Tot dan toe hield Defensie vol dat het ongeluk te wijten was aan “onvoorzichtigheid” en “overmoed” zijnerzijds.

M. Ovaa zegt “zeer tevreden” te zijn over de rehabilitatie van haar man. Zij vindt het gebaar echter niet voldoende. “Dit is nog geen schuldbekentenis voor de wijze waarop dertien jaar met mij en mijn gezin is omgegaan.” Ook de geboden schadevergoeding vindt zij te weinig. “Als het bruto is hou ik er 80.000 gulden van over. Daar kan ik het dan de rest van mijn leven mee doen.” Defensie wil zich over het bedrag niet uitlaten.

Verder vindt de weduwe het “een grote domper” dat geen sprake is van rehabilitatie van F. Spijkers, de bedrijfsmaatschappelijk werker van Defensie die in 1984 weigerde haar te vertellen dat het ongeval de schuld van haar man was. “Wij beschouwen dat toch als een hele andere zaak”, aldus een woordvoerder van Defensie. Ovaa denkt daar echter anders over. “Het een was een gevolg van het ander.” Spijkers vecht al jaren een juridische strijd uit met zijn werkgever.

Eerder deze week schreef Defensie aan mevrouw Ovaa dat het ongeluk met haar man voorkomen had kunnen worden als in 1970 na een rapportage over de onbetrouwbaarheid van de mijn maatregelen waren genomen. Dat dat niet was gebeurd weet het ministerie aan “interne communicatiestoornissen”. Ovaa trok hierop een kort geding tegen Defensie in, waarmee zij de precieze toedracht van het ongeluk boven water had willen krijgen. Een reeds lopende civiele procedure voor toekenning van schadevergoeding zal zij wel voortzetten.