Kerkasiel

In zijn brief 'Gümüs gekte' schrijft G. Barkman uit Zeist en passant over de kerken die, omdat zij meer en meer leeglopen, nu zo nodig met buitenlandse illegalen moeten worden gevuld. Wat dat kerkasiel betreft, het Steunpunt Kerkasiel Iraanse Asielzoekers (SKIA) heeft uitsluitend uitgeprocedeerde asielzoekers geselecteerd die met uitzetting worden bedreigd.

Kerkasiel bestaat al sedert de Middeleeuwen. Ook nu nog vinden de kerken dat zij bedreigde mensen bescherming moeten bieden als de overheid dat niet doet. Kerkasiel is niet geregeld in ons rechtssysteem. Het is wel een vorm van gewoonterecht en als zodanig legaal, mits aangemeld bij de autoriteiten. Het VVD-kamerlid Rijpstra heeft voor dit alles geen oog. Hij acht zelfs ingrijpen van Justitie bij kerkasiel geoorloofd. Gelukkig denkt staatsseretaris Schmitz daar anders over. Zij heeft al meermalen de principiële toezegging gedaan niet te zullen ingrijpen bij kerkasiel.

De situatie voor de Iraanse asielzoekers is zo ernstig dat vele vluchtelingenorganisaties pleiten voor een parlementaire hoorzitting na het zomerreces. Pas als de regering besluit de uitzetting naar Iran te beëindigen c.q. op te schorten tot de mensenrechtenorganisatie in Iran echt verbeterd is, zal het kerkasiel worden gestopt. Tot zolang geldt: nood breekt wet.

    • N.J. Prinsen