Jorritsma moet beslissen; Schiphol mag geen vliegtuigen weren

HAARLEM, 16 AUG. Minister Jorritsma (Verkeer) wil zo snel mogelijk maatregelen nemen om de geluidshinder rond Schiphol te beteugelen. Zij reageerde daarmee op de uitspraak van president mr. J. du Pon van de Haarlemse rechtbank, die verklaarde dat de luchthaven Schiphol niet bevoegd is bepaalde vliegtuigen uit de nacht te weren.

Du Pon wees vonnis in het kort geding dat chartermaatschappij Martinair, vervoerdersorganisatie ATAN, afhandelingsbedrijven Aero Groundservices en Avia Presto en (vracht)luchtvaartmaatschappijen Polar Air en El Al tegen de luchthaven hadden aangespannen. Schiphol had een start- en landingsverbod tussen elf uur 's avonds en zes uur 's ochtends opgelegd aan lawaaiige grote vliegtuigen (wide-body toestellen).

Rechtbankpresident Du Pon had een week extra bedenktijd genomen om de problematiek goed te bestuderen. Hij kwam gistermiddag tot de conclusie dat alleen de minister van Verkeer en Waterstaat rechtstreeks op grond van de Luchtvaartwet over bevoegdheden beschikt om in te grijpen bij overschrijding van de wettelijke geluidsgrenzen. Schiphol heeft in zijn visie geen bevoegdheid om zo diep in te grijpen in de bedrijfsvoering van de luchtvaartmaatschappijen.

De luchthaven Schiphol reageerde teleurgesteld op het vonnis met een korte schriftelijke verklaring, waarin stond dat men “verrast” was.

Minister Jorritsma zal zo snel mogelijk nagaan welke maatregelen nu genomen kunnen worden. Schiphol zal op korte termijn met de minister overleggen wat gedaan kan worden om overschrijding van de geluidscontouren te voorkomen. “Misschien moet het tot een wetsaanpassing komen. Ik moet dit ook eerst in het kabinet bespreken. Maar dat er snel iets moet gebeuren staat vast”, zei de minister in het NOS-journaal. Ook denkt zij nog aan hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter.

Het CDA-Kamerlid Reitsma maakte Jorritsma verwijten: “Zij heeft steeds beweerd dat de beperking van de nachtvluchten niet haar zaak was. Maar zoals de rechter het nu zegt zit Jorritsma er daarmee echt naast.” D66 wil op korte termijn contact met de minister. De VVD zet vooral in op het versneld aanleggen van de vijfde baan.

Natuur en Milieu, Milieudefensie, de Milieufederatie Noord-Holland en het Platform Leefmilieu Schiphol dreigen naar de rechter te stappen als de minister er niet voor zorgt dat het geluid op Schiphol binnen de wettelijke perken blijft.

“Voor de rechtshandhaving van de geluidszone rond Schiphol is deze uitspraak rampzalig”, zei de voorzitter van de Commissie Geluidhinder Schiphol. Hij vindt dat Jorritsma met onmiddellijke ingang maatregelen moet nemen. De CGS zal zich maandag direct bij Jorritsma melden met dit verzoek.