Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Verzekeraars

Groei verzekeringen

De assurantiekantoren spinnen goed garen bij de terugtredende overheid. Over 1996 meldt de Nederlandse Bond van Assurantiebemiddelaars NBvA een groei in de inkomsten uit levensverzekeringen van 21 procent, terwijl in de medische sector een stijging optrad van 20 procent.

Volgens een woordvoerster van NBvA waren vooral de gevolgen van de nieuwe Algemene Nabestaanden Wet voelbaar. Dat de overheid steeds meer aan de mensen zelf overlaat, zal volgens de bond ook de komende jaren blijvend positief blijven uitwerken. Naast levensverzekering vormde ook de hypotheeksector een goede motor voor de groei.