Gorterprijs voor Wijnberg

AMSTERDAM, 16 AUG. Het bestuur van de Stichting Amsterdams Fonds voor de Kunst heeft de Herman Gorterprijs 1997 toegekend aan Nachoem M. Wijnberg voor zijn bundel Geschenken. De prijs van 15.000 gulden zal door burgemeester Patijn op 6 november worden uitgereikt. De Jury prijst Wijnberg om zijn typerende taalgebruik, “dat verwant is aan de taalworsteling van grote mystici uit het verleden”.