Friese fokker liet honden van dorst omkomen

LEEUWARDEN, 16 AUG. Bij een 38-jarige hondenfokker in het Friese Twijzelerheide heeft de politie 21 ernstig verwaarloosde honden aangetroffen. De volwassen dieren en pups lagen in hun eigen uitwerpselen in te kleine hokken zonder vers en schoon drinkwater. Ook werden 23 slecht gehuisveste varkens aangetroffen, evenals drie varkenskadavers, waarvan twee in staat van ontbinding verkeerden. In een container op het erf lagen diverse kadavers van jonge honden en biggen.

De man is aangehouden en ingesloten. Tegen hem is proces verbaal opgemaakt wegens dierenmishandeling. De beesten zijn in beslag genomen. De politie kwam de fokker bij toeval op het spoor, omdat hij personeel van een bar in Zwaagwesteinde twee dagen daarvoor bedreigde met een dubbelloops jachtgeweer. Bij de huiszoeking die daarop volgde vond de politie naast het wapen ook de verwaarloosde dieren.

Vorig jaar augustus trof de politie bij dezelfde illegale hondenfokker ook al ernstig verwaarloosde honden aan. Er werden toen 49 dieren in beslag genomen en verbeurd verklaard. Een inspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) ontdekte toen op de afgelegen boerderij dode pups, afgekloven skeletten en hondenkadavers. De nog levende honden zaten opeengepakt in oude hokken, karren en autowrakken. Het was in omvang de grootste vorm van dierenkwelling die ooit in Friesland was aangetroffen. De man was vorig jaar veroordeeld voor eerdere dierenkwelling tot een geldboete van 2.500 gulden, een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand en een voorwaardelijke boete van 2.500 gulden. Voor de dierenkwelling van vorig jaar moet hij nog voor de rechter verschijnen. Volgens officier van justitie B. van der Lugt zal justitie harder optreden en eisen dat de voorwaardelijk opgelegde straffen ten uitvoer worden gelegd.