Docters (2)

In het interview met Rob Schoof (Z 26 juli) ging Docters van Leeuwen uit van een factor tien voor de stijging van de criminaliteitscijfers sinds de jaren vijftig. Briefschrijver F.E. Frenkel, pijnlijk geraakt door deze constatering, en behept met de arrogantie van beoefenaren van in het slop geraakte wetenschappen zoals criminologie en strafrecht, wil Docters van Leeuwen de les lezen overeenkomstig zijn ervaringen met tweedejaarsstudenten in deze vakken (Z 2 aug.).

Ik neem aan dat Docters van Leeuwen bekend is met de opvattingen van prof. C.I. Dessauer over de criminologie: “Vergeleken met de natuurwetenschappen hebben onze theorieën heel weinig inhoud; vrijwel geen universeel erkende theoretische modellen, geen vaststaande feiten en geen inzicht in causale verbanden, vrijwel geen predicerend vermogen en vrijwel geen consensus van wat het vak is en waarnaar het streeft.” Of de opmerkingen van Jac. van Weringh, van 1970 tot en met 1986 hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, die de geschiedenis van de criminologie er een van 'niet waargemaakte pretenties' noemde. En die zich afvroeg of het er beter voorstond met bijvoorbeeld de psychiatrie of het strafrecht. Nee dus!

    • A.H. Kuckertz