Begrotingstekort tot 2001; Amsterdam geeft extra geld aan GVB

AMSTERDAM, 16 AUG. Burgemeester en wethouders van Amsterdam hebben de begroting van het noodlijdende Gemeentevervoerbedrijf (GVB) goedgekeurd. Het vervoerbedrijf verwacht in 2001 een sluitende begroting. Het gemeentebestuur is bereid daarvoor 36 miljoen gulden extra te geven.

Eerder zegden B en W al 135 miljoen toe. Directeur A. Testa van het GVB toonde zich “verheugd” over “het vertrouwen dat het gemeentebestuur in ons heeft gesteld”. De begroting maakt deel uit van het Businessplan 1998-2001. Daarin vraagt het GVB aan het gemeentebestuur 219 miljoen gulden extra, maar Testa is tevreden met de nieuwste toezegging van 36 miljoen. Het college van B en W had namelijk al beloofd in de begrotingsbesprekingen eind deze maand een besluit te nemen over een bijdrage van 31 miljoen gulden om bussen te kunnen vervangen.

Voor de aanschaf van nieuwe trams heeft het GVB in het businessplan 67 miljoen gulden gevraagd. Dit verzoek is door de gemeente niet gehonoreerd, maar Testa onderschreef gisteren de opvatting van B en W dat dit bedrag voor rekening van het rijk moet komen. Ook is hij het met het college eens dat de gevraagde 25 miljoen voor nieuwe huisvesting “geen prioriteit heeft”.

Het extra bedrag dat het gemeentebestuur heeft toegezegd is bedoeld voor achterstallig vakantiegeld (9 miljoen), verlofachterstanden (11 miljoen) en een bijdrage voor het personeelsbeleid (16 miljoen).

Wethouder G. ter Horst (Openbaar vervoer) noemde de begroting en het businessplan van het GVB “een tour de force”. De begroting van 1997 geeft een negatief resultaat aan van ruim acht miljoen gulden. Die van 1996 had nog een negatief resultaat van ruim vijftien miljoen gulden. Het businessplan van het GVB geeft volgens Ter Horst aan dat “anders dan in het verleden het geval was” een sluitende begroting eind 2001 mogelijk is. Ook volgens wethouder Peer (Financiën) moet het GVB met de huidige bijdrage van de gemeente uit de rode cijfers kunnen komen. “Zo niet, dan ligt dat aan het management van het bedrijf of aan gigantische externe factoren.”

In 2001 zullen er volgens het businessplan driehonderd arbeidsplaatsen te veel zijn bij het GVB. Volgens directeur financiën J. van Vliet kan dit “op een sociale manier” worden opgelost. Bij het GVB werken op dit moment circa honderd uitzendkrachten. De overige arbeidsplaatsen moeten volgens Van Vliet verdwijnen door natuurlijk verloop en door “bevordering van interne en externe mobiliteit”.

Het GVB geeft verder aan via “efficiencymaatregelen” in totaal veertig miljoen gulden te kunnen bezuinigen. De in 1996 afgekondigde vacaturestop en uitgavenstop hebben samen met besparingen op onder meer externe adviseurs in 1996 ruim negen miljoen gulden opgeleverd. In 1997 bedroegen die besparingen bijna zes miljoen. Gezien de nieuwe verhoudingen tussen GVB en gemeente heeft Ter Horst de vacaturestop en de uitgavenstop opgeheven.

De gemeenteraad bespreekt het businessplan op 3 september.