Zokswat en wiede

Eddie Marsman begint zijn bespreking van het boek Groningen van A-Z in foto's (Boeken 25-7-97) met te zeggen dat Groningen de stad is waar hij al meer dan de helft van zijn leven woont en die dus onvermijdelijk in zijn vezels is gekropen.

Blijkbaar is dat laatste niet het geval met het Gronings dialect, want anders had hij wel de vinger gelegd op de blijkbaar in de inleiding van het boek voorkomende zin 'Net zokswat as wiede snij en haide zunne', die hij in zijn bespreking citeert en die ook nog als kop boven het artikel heeft gediend.

'Wiede' betekent namelijk 'verte' en niet 'witte'. 'Witte sneeuw' is in het Gronings 'widde snij'. En weliswaar is zulk zowel 'zok' als 'zuk', maar men zegt daarentegen 'zukswat' en niet 'zokswat', een woord dat dan ook niet voorkomt in het befaamde Nieuw Groninger Woordenboek van K. ter Laan.

    • M.E. Schwitters