Wertheim

Van Samuel de Langes reactie op Wertheims Third World, whence and whither? Protective State versus Agressive Market (Boeken 25-7-97) druipt de vooringenomenheid wel af. Hij maakt van Wertheim de karikatuur die velen voor hem van hem gemaakt hebben, om hem vervolgens gemakkelijker te kunnen attaqueren.

Ik hoef het lang niet altijd met Wertheim eens te zijn, toch durf ik te erkennen dat hij met dit nieuwe boek principiële kwesties aanroert die het wel degelijk waard zijn serieus behandeld te worden. De hautaine houding die velen (met De Lange) aannemen tegenover hen die ook een aantal vraagtekens hebben bij het economisch liberalisme, zeker in de verhouding tot de Derde Wereld, begint onverzoenlijke trekjes te vertonen. Daarenboven getuigt het van een gebrek aan nieuwsgierigheid.

    • Paul Ophey