'Washington beschuldigt Netanyahu van bedrog'

TEL AVIV, 15 AUG. Hoge Amerikaanse ambtenaren in Washington beschuldigen premier Benjamin Netanyahu ervan deze week Dennis Ross, de Amerikaanse bemiddelaar in het Midden-Oosten, te hebben bedrogen, aldus het Israelische blad Haarets.

Washington zou boos zijn omdat Israel na herstel van de samenwerking op veiligheidsgebied met het Palestijnse zelfbestuur de economische druk op de bestuursautonomie nauwelijks heeft verlicht. De Amerikaanse bronnen zeiden tegen Haarets dat Netanyahu had beloofd dat te doen. Met name zou hij Ross hebben toegezegd ongeveer 140 miljoen gulden aan Yasser Arafat over te maken. Het gaat om door Israel voor de Palestijnen geïnde belastingen die de bestuursautonomie krachtens het akkoord van Oslo toekomen. Politieke kringen in Jeruzalem noemen vandaag de beschuldiging aan het adres van Netanyahu onterecht. Volgens deze kringen heeft hij Ross alleen een geleidelijke vermindering van de economische sancties tegen de bestuursautonomie in het vooruitzicht gesteld. Voorwaarde daarvoor is dat Arafat hard optreedt tegen de moslim-extremistische Hamas en de Islamitische Jihad in de Palestijnse gebieden.

Israel heeft gisteren scherpe kritiek uitgeoefend op de Europese Unie naar aanleiding van een brief die Jacques Poos, de huidige voorzitter van de EU, onlangs aan Yasser Arafat stuurde. Daarin worden de Israelische economische strafmaatregelen tegen de Palestijnen gehekeld. “De afgrendeling (van de Palestijnse gebieden, red.) zal krachten die tegen het vredesproces vechten, versterken”, staat er in de brief van Poos, die de woede van Jeruzalem opwekte. Israel is ook kwaad dat in de brief de Palestijnse leider niet wordt aangespoord om praktische stappen tegen de terroristische 'infrastructuur' in zijn gebied te nemen. Jeruzalem zet nu nog grotere vraagtekens bij de bemiddelende rol van Miguel Moratinos, de afgezant van de EU naar het Midden-Oosten. Reeds geruime tijd nemen politieke kringen in de Israelische hoofdstad aanstoot aan de pro-Palestijnse gezindheid van de EU.

In een rede voor een militair gehoor in Tel Aviv heeft Netanyahu gisteren opnieuw een felle aanval gelanceerd op het akkoord van Oslo. Volgens hem kan Israel niet dulden dat terroristen in de Palestijnse steden die in handen van Yasser Arafat zijn, een uitvalsbasis tegen Israel hebben. Behoud van de Jordaan-vallei als strategische ruimte en verschuiving van de oude bestandslijn met Jordanië naar het oosten (inlijving van gebieden in het westelijke deel van de Westelijke Jordaanoever) noemde Netanyahu essentieel voor Israels veiligheid. In zijn boek 'Een plaats onder de zon', dat voor de verkiezingen in 1996 uitkwam, legde hij reeds zijn zeer pessimistische visie op vrede met de Arabieren en Palestijnen neer. Gisteravond kwam hij uitgebreid op het thema terug dat uitsluitend Israels militaire kracht en niet de normalisering van de betrekkingen met de buurlanden een garantie voor het voortbestaan van Israel is. “Bij het ontbreken van echte democratieën in ons gebied kan het normaliseren van de betrekkingen niet in de plaats komen van de militaire krachtsverhoudingen als vredesgarantie” zei hij. “ Het soort vrede dat hier mogelijk is is de vrede van de kracht die wij koesteren”.