VN-missie in Angola: UNITA negeert ultimatum

LUANDA, 15 AUG. De Waarnemersmissie van de Verenigde Naties in Angola (UNOMA) heeft de jongste voorstellen van de voormalige rebellenbeweging UNITA om het in het slop geraakte vredesproces nieuw leven in te blazen verworpen. Een definitieve beslissing over sancties tegen UNITA zal “op een later tijdstip” worden genomen.

De Veiligheidsraad van de VN heeft eerder gewaarschuwd met ingang van vandaag economische strafmaatregelen te zullen nemen tegen de UNITA tenzij de beweging nog deze week concrete stappen zou aankondigen in overeenstemming met het vredesakkoord van 1994. Die overeenkomst maakte een einde aan 19 jaar burgeroorlog tussen UNITA en de - destijds marxistische - regering van president José Edoardo dos Santos en behelsde onder meer volledige ontwapening van het rebellenleger. De UNITA-leiding overhandigde eerder deze week gegevens over haar troepensterkte aan de VN. UNOMA reageerde gisteren met een afwijzende verklaring. “Een diepgaande analyse van de verstrekte gegevens wijst uit dat UNITA niet concreet is ingegaan op de resolutie van de Veiligheidsraad van 30 juni”, aldus de VN-missie. In die resolutie waren drie eisen vervat aan de UNITA. De beweging moet het uitgestrekte grondgebied dat ze nog steeds controleert, overdragen aan de regering, gedetailleerde gegevens verstrekken over haar troepensterkte en van haar radiostation, dat via de korte golf anti-regeringspropaganda uitzendt, een “onpartijdige” zender maken.

In de UNOMA-verklaring van gisteren staat dat het aantal manschappen dat de UNITA beweert onder de wapenen te hebben “hoogst onvolledig” is en dat de informatie die de voormalige rebellen hebben verschaft over hun bewapening “onvoldoende” is. Volgens een bron die is betrokken bij het vredesproces in Angola zou UNITA hebben toegestemd om haar radiozender na een 'haalbaarheidsonderzoek' van karakter te veranderen, maar alleen bereid zijn afgelegen gebieden over te dragen die worden omringd door nog steeds door UNITA gecontroleerd grondgebied. VN-functionarissen in de Angolese hoofdstad zeiden dat nadere mededelingen over sancties tegen de UNITA zullen worden gedaan door het hoofdkwartier in New York. (AFP, Reuter)