Verloskunde

In haar column 'Heftig natuurgeweld' (9 augustus) geeft Rita Kohnstamm blijk van een schrijnend gebrek aan kennis over cijfers en feiten van de verloskundige organisatie in Nederland.

Toch permitteert zij zich op uiterst suggestieve en onwetenschappelijke wijze, (in haar vriendenkring heeft ze gehoord dat..) de lezer een beeld te schetsen over bevallen, vroeger en nu. Haar persoonlijke hangup ten aanzien van verloskundigen illustreert ze met angstaanjagende voorbeelden die weinig van doen hebben met de werkelijke gang van zaken. Ze schaadt daarmee het belang van zwangere vrouwen. Die zijn gediend met genuanceerde voorlichting over de voordelen van ons unieke systeem van verloskunde, dat gebaseerd is op risicoselectie. Vrouwen met een laag risico bevallen bij de verloskundige of huisarts en vrouwen met een verhoogd risico bij de gynaecoloog. Zo bevallen Nederlandse vrouwen altijd daar waar het het veiligst is: thuis of in het ziekenhuis

Het Is pijnlijk om te lezen dat mevrouw Kohnstamm op demagogische wijze de gezamenlijke inspanningen van gynaecologen en verloskundigen in haar column in deze krant 'zomaar' geweld mag aandoen. (Verloskundigen zijn overigens medici en geen paramedici, zij hebben een onafhankelijke beroepsverantwoordelijkheid).

    • Beatrijs Smulders