Verlag

De boekenbijlage van 25 juli noopt mij tot een rekenkundige en taalkundige opmerking.

Volgens Samuel de Lange eindigt de bloedige twintigte eeuw over 'tweeënhalf (sic)jaar'. Een eeuw (Duits 'Jahrhundert') bestaat uit 100 jaren; het honderdste jaar van de twintigste eeuw is het jaar 2000; op 31 december van dat jaar, dus over drieënhalf, eindigt de twintigste eeuw.

Gerard Groeneveld spreekt hardnekkig van 'het Verlag' terwijl het woord in het Duits mannelijk is ('der Verlag') en wij ook in het Nederlands van 'de uitgeverij' spreken.

    • Marius Flothuis