Start bespaart WW-uitkeringen

Het uitzendbureau Start heeft de afgelopen jaren tientallen miljoenen guldens aan WW-uitkeringen bespaard. Dat komt doordat het de afgelopen jaren tientallen projecten heeft opgezet om overtollig geworden werknemers in dienst te nemen en voor hen ander werk te zoeken.

Start baseert deze conclusie op een onderzoek van GAK Nederland naar het overnemen van 180 voormalige werknemers van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij in 1994. Door deze operatie bespaarden de sociale fondsen een bedrag van 5 miljoen gulden aan uitkeringen, zo heeft het GAK becijferd.

De aanpak die bij RDM is gevolgd heeft nog veel navolgers gekregen. De betrokkenen krijgen een salaris als er werk is en anders via Start een WW-uitkering met een aanvulling daarop uit het sociaal plan, als daar sprake van is. Inmiddels is van de voormalige RDM'ers 92 procent in een andere baan aan de slag. Dat komt doordat tijdelijk werk vaak leidt tot een vaste aanstelling.