Ramsj

H.A. Krop e.a.: De geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland. Paperback, Ambo 1992, 20 delen in een cassette, van ƒ 595,- voor ƒ 245,-. Scheltema Amsterdam; Donner Rotterdam.

Nederland heeft meer belangwekkende filosofen opgeleverd dan menigeen zou denken. In de reeks 'De geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland' zijn er twintig beloond met een beknopte monografie, van Siger van Brabant (1240-1281) - die ooit door Dante werd geroemd - tot Herman Dooyeweerd (1894-1977).

De opzet is steeds gelijk: na een uitvoerige inleiding volgt een geannoteerde selectie uit het belangrijkste werk. Er zijn ook monografieën over o.a. Hugo de Groot, Coornhert en Vossius. De delen zijn niet los te koop.

    • Ewoud Sanders