Ramsj

Linwood Urban: A short history of Christian thought. Paperback, Oxford Univ. Press 1995, van ƒ 47,75 voor ƒ 19,90. De Boekenmarkt Den Haag.

Vermeerderde en herziene editie van een studie uit 1985 over het Christelijke gedachtengoed. Urban is geestelijke en wetenschapper. Hij verdeelt dit - politiek beladen en omvangrijke - onderwerp in elf hoofdstukken, met titels als 'Het mysterie van de drieeenheid', 'De sacrementen' en zo voorts. Hij onderzoekt daarin o.a. de historische achtergrond van christelijke gebruiken en de logica die hen verbindt.

    • Ewoud Sanders