Predikant krijgt begeleiding

AMSTERDAM, 15 AUG. De predikant van de Westerkerk in Amsterdam, F. Oosterwijk, moet in haar werk door een supervisor worden begeleid. De commissie die dit voorjaar naar aanleiding van problemen rond haar functioneren werd ingesteld, adviseert dit met het oog op de noodzakelijke veranderingsprocessen.