Kamer verwerpt uitstel werken in en langs Maas

DEN HAAG, 15 AUG. De Tweede Kamer verzet zich tegen het door minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) aangekondigde uitstel van de verbreding en verdieping van de Maas. Het gaat om een uitstel van tien jaar.

De werken aan de Maas die Limburg en Noord-Brabant beter tegen wateroverlast moeten beschermen, behoren volgens de fracties van VVD, CDA en PvdA in de Tweede Kamer zoals gepland in het jaar 2005 te worden voltooid. Zij willen niet dat dit pas gebeurt in 2015, zoals de minister gisteren bekendmaakte.

Jorritsma onderstreepte gisteravond nog eens dat wegens geldgebrek de werken aan de Maas pas in 2015 kunnen worden afgerond. “Het budget is beperkt en er kan voorlopig geen extra geld bij. Ik vrees dat er op dit moment andere prioriteiten zijn die hoger op de lijst staan, zoals de versterking van de zeedijken”, zei Jorritsma in het televisieprogramma Het Reces.

Volgens de CDA-Kamerleden Assen en Reitsma kan uitstel “ernstige gevolgen hebben voor de veiligheid van de Limburgse bewoners”. Zij hebben inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan de minister.

Het Limburgse VVD-Kamerlid Van Rey wijst erop dat het parlement tijdens de begrotingsbehandeling komend najaar amendementen op Jorritsma's begroting kan indienen. “Ik hoop echter dat het niet zover zal komen en dat het kabinet het voornemen van de minister zal blokkeren”, aldus Van Rey. Het stoort hem echter dat “Limburg elke keer extra moet knokken. Wij horen ook nog bij het Koninkrijk der Nederlanden”.

PvdA-Kamerlid Feenstra vindt een uitstel van tien jaar eveneens te lang. “Over één of twee jaar zou ik me niet druk maken. Maar dit is buitengewoon spijtig. Er is in Limburg sprake geweest van behoorlijke, maatschappelijke ontwrichting” sinds de laatste overstroming in 1995. “We hebben gezegd dat dit niet meer zo frequent mag voorkomen.”