In Memoriam

In het artikel 'Slapende' rekening verrast de Mentens' haalt Margriet Oostveen het boek 'In Memoriam' aan, dat in 1995 bij de Sdu in Den Haag is uitgegeven.

Daarbij suggereert zij, dat in 'In Memoriam' alle namen vermeld staan van de door de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog omgebrachte joodse landgenoten. Dit is niet geheel juist.

Om de namen van oorlogsslachtoffers 'voor wie geen graf kon worden ingericht' te herdenken heeft de Oorlogsgravenstichting deze vastgelegd in een serie gedenkboeken van 42 delen. De delen 4 t/m 33 bevatten de namen van de Joodse slachtoffers. Het boek 'In Memoriam' is een kopie van deze delen. Het is uitgegeven om de toegankelijkheid tot deze delen van de gedenkboeken te vergemakkelijken en te verruimen. Hierin staan dus de namen van joodse oorlogsslachtoffers, voor wie geen graf kon worden ingericht.

    • Mr. G.J.M. ter Horst