Forse winststijging voor Van der Hoop

Van der Hoop Effectenbank NV heeft zijn winst over het eerste halfjaar met 87 procent opgeschroefd, tot 3,273 miljoen gulden. Per aandeel komt de winst uit op 81 cent, tegen 45 cent over het eerste halfjaar van 1996. De netto provisie-inkomsten stegen in de eerste zes maanden met 70 procent tot 12,122 miljoen gulden, terwijl de netto rente-inkomsten met 19 procent toenamen tot 2,165 miljoen.

Het resultaat uit financiële transacties kwam uit op 788.000 gulden, tegenover 1,225 miljoen in de eerste jaarhelft van 1996. De totale baten stegen met bijna 48 porcent tot 15,075 miljoen gulden, terwijl de lasten met 34 procent toenamen tot 9,956 miljoen gulden.