Fictie; pas verschenen

Boudewijn Büch: Voorgoed verliefd. De Arbeiderspers, 160 blz. ƒ 25,-

Heruitgave van Büchs roman over zijn liefde voor Mick Jagger, eerder verschenen in 1988 onder de titel Brieven aan Mick Jagger.