Doffe knallen nog een raadsel

BAARN, 15 AUG. Medewerkers van Staatsbosbeheer zijn sinds enkele weken in de ban van doffe knallen in de grond van het Roosterbos bij Baarn. Woensdag werd bekend dat het raadselachtig gebonk waarschijnlijk afkomstig is van een rioolpersleiding.

De bezoeker van het Roosterbos kan daar een regelrechte sensatie beleven. Op een geheel onschuldig ogende plek is een harde, doffe knal te horen, waarna een lichte trilling in de benen voelbaar is. Aanvankelijk gebeurde dat één keer per drie kwartier, maar inmiddels is de knal elk kwartier te horen. Opzichter R. Berends werd zes weken geleden door een bosbessenplukster opmerkzaam gemaakt op het geheimzinnige geluid. “Ik ben eerst met mijn familie gaan luisteren, want als die je uitlachen is het niet zo erg.”

Staatsbosbeheer heeft inmiddels contact gehad met tal van instanties, waaronder de Rijksgeologische Dienst, maar een verklaring is niet gevonden. Omwonenden wisten te verhalen van kruisende aardstralen of onderaardse gangen uit de Tweede Wereldoorlog en er is gedacht aan resonantie van de spoorlijn Amersfoort-Hilversum. Zelfs is gedacht aan verschuivingen in het 'Heuvelrug-massief', maar iedere theorie bleek onhoudbaar.

Ten einde raad zochten Berends en zijn collega's de publiciteit. Er meldde zich een grondwerker die in 1971 had gewerkt aan de aanleg van een persluchtleiding van het zwembad De Vuursche naar de riolering in Baarn, precies onder het bospad met de knal. Indertijd konden leidingen nog door het bos worden aangelegd, terwijl tegenwoordig alle leidingen langs de zijkant van het bos komen te liggen.

Voor deskundigen in de persluchttechniek is het nog een raadsel waardoor de knal in de leiding zou kunnen ontstaan. De gemeente gaat volgende week op de bonkende plek graven om de oorzaak te achterhalen. Vanavond organiseren de boswachters van Staatsbosbeheer een excursie voor belangstellenden.