De Grave: aanpak alcohol op werk

DEN HAAG, 15 AUG. Slechts een kwart van de bedrijven besteedt aandacht aan het probleem van het gebruik van alcohol op het werk. Dit blijkt uit een onderzoek van de arbeidsinspectie.

De uitkomst stemt staatssecretaris De Grave van Sociale Zaken niet tot tevredenheid. Hij heeft zijn ambtenaren opdracht gegeven om in overleg met het bedrijfsleven verbetering in de situatie te brengen.

Eerder bleek uit onderzoek dat gebruik van alcohol, medicijnen en drugs gevaar kan opleveren tijdens het werk. Zo bleek het ziekteverzuim onder probleemdrinkers twee tot zes keer zo hoog als onder andere werknemers. Dat was aanleiding voor onderzoek naar de vraag in hoeverre bedrijven maatregelen treffen om alcoholgebruik tegen te gaan.

Van de meer dan 1.600 ondervraagde bedrijven zegt slechts een kwart aandacht te besteden aan het probleem. Van de bedrijven met meer dan 100 werknemers, in totaal goed voor de helft van het aantal banen, besteedt 54 procent aandacht aan het probleem.

Voor bedrijven met minder dan tien werknemers is dat 22 procent. Het onderzoek heeft zich overigens niet uitgestrekt tot de overheid.

Uit het onderzoek blijkt dat vooral vervoersbedrijven (59 procent) aandacht besteden aan het probleem, gevolgd door de bouw (44 procent) en de horeca (49 procent). Bedrijven en organisaties in de gezondheidszorg en welzijnszorg scoren laag met achtereenvolgens 9 en 5 procent. Meestal (79 procent van de gevallen) blijft het bedrijfsbeleid beperkt tot mondelinge afspraken. In 21 procent ligt het schriftelijk vast in een arbeidsregelment, nota's of protocollen. In 5 procent van de gevallen is er iets over geregeld in de arbeidscontracten en in 4 procent iets in de CAO.

Volgens het kabinet hoort het alcoholbeleid van de onderneming thuis in het 'arbobeleid' (arbeidsomstandighden) en moet het vorm krijgen via de risico-inventarisatie die de werkgever met ondersteuning van een arbodienst moet opstellen. Vervolgens moet die inventarisatie besproken worden met de personeelsvertegenwoordiging.

Uit het onderzoek blijkt dat dit theorie is. Voor slechts acht procent van de bedrijven was de risico-inventarisatie reden om over te gaan tot een alcoholbeleid. Voor veel vervoersbedrijven zijn de wettelijke bepalingen rond alcohol in het verkeer de reden om bedrijfsbeleid te voeren. Voor de industrie en de bouw wegen vooral de veiligheidsrisico's zwaar. (ANP)