Brinkman vraagt Dijkstal om bemiddelaar

ROTTERDAM, 15 AUG. De Rotterdamse korpschef J.W. Brinkman die begin juli is ontslagen, eist in kort geding dat minister Dijkstal (Binnenlandse Zaken) alsnog een bemiddelaar benoemt in het conflict tussen hem en de Rotterdamse burgemeester A. Peper, de korpsbeheerder van het politiekorps Rotterdam-Rijnmond. De zaak dient op 26 augustus voor de president van de Haagse rechtbank, aldus Brinkmans advocaat, mr. C. van Leeuwen.

Brinkman weigert zich neer te leggen bij het 'eervol ontslag' wegens 'onverenigbaarheid van karakters' per 1 oktober waartoe minister Dijkstal besloot. Dat gebeurde vier weken nadat het regionaal college van burgemeesters van de 22 Rijnmondgemeenten in juni het vertrouwen in de korpschef had opgezegd. De oud-generaal die vorig jaar oktober als korpschef in Rotterdam aantrad, kwam begin dit jaar in botsing met de ondernemingsraad van het korps en de politiebonden.

Brinkman had al beroep ingesteld om de rechtmatigheid van het ontslag te laten toetsen. Omdat met deze bodemprocedure mogelijk een half jaar is gemoeid, wordt in kort geding ook opschorting van het ontslag gevraagd. “Zo kan voorkomen worden dat er al een nieuwe korpschef is als Brinkman eventueel gelijk krijgt van de beroepsrechter”, aldus mr. Van Leeuwen. Hoofdcommissaris B.A. Lutken uit Tilburg is per 1 oktober tot korpschef van Rotterdam-Rijnmond benoemd. Tot die datum is Lutken waarnemend korpschef in Rotterdam.