Boeren eens met drastische reductie van aantal varkens

DEN HAAG, 15 AUG. Boeren willen meewerken aan het plan van minister Van Aartsen (Landbouw) om de varkensstapel (15 miljoen stuks) drastisch terug te brengen, maar zij zijn tegen een 'koude sanering'.

De Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) en de productschappen voor Vee, Vlees en Eieren (PVE) aanvaarden een inkrimping van de varkensstapel door middel van een opkoopregeling. Bedrijven die niet aan verzwaarde eisen kunnen voldoen kunnen via de opkoopregeling hun bedrijven op den duur sluiten. Boeren die hervormingen niet doorvoeren kunnen worden aangesproken op hun quotum.

Deze zogenoemde “warme sanering” kan ook leiden tot een stelsel van verhandelbare productierechten voor varkens. Deze quotaregeling zou in de plaats moeten komen van het stelsel van mestproductierechten. Daarbij wordt aan de varkensrechten een maximaal toegestane mineralenuitstoot per dier verbonden.

PVE en LTO willen een systeem waarbij tevens eisen worden gesteld aan de kwaliteit van het product, aan het milieu, dierenwelzijn, diergezondheid en arbeidsomstandigheden.

Als aan deze voorwaarden niet wordt voldaan dan kunnen bedrijven gekort worden op hun varkensrechten. Alleen varkenshouders, die wel aan de randvoorwaarden voldoen, moeten in staat worden gesteld productierechten van anderen te kopen, zo staat in de voorstellen van de boeren en de produktschappen.

De varkenssector blijft zich pertinent verzetten tegen het voorstel van minister Van Aartsen om tot een algemene inkrimping van 25 procent voor elke varkenshouder te komen, zoals voorgesteld door minister Van Aartsen (Landbouw).

De organisaties in de sector zijn van mening dat die reducties niet ten goede komt aan de noodzakelijke structuuurverbetering.

LTO-voorzitter Doornbos zegt in een toelichting dat zo'n maatregel alle varkenshouders in de problemen brengt en sociaal onaanvaardbare gevolgen teweegbrengt.

Maandag is er overleg tussen minister Van Aartsen en de vertegenwoordiging van de boeren en de productschappen over de toekomst van de varkenshouderij.