Belastingverlaging van 160 miljoen; Kabinet wil milieu sparen via fiscus

DEN HAAG, 15 AUG. Met een belastingverlaging van 160 miljoen gulden wil het kabinet onder meer thuiswerken, carpoolen, 'schone' productie, gebruik van zuinige auto's en het 'groene' beleggen stimuleren.

De fiscale stimulansen voor milieuvriendelijk gedrag van burger en bedrijven zijn een onderdeel van de begroting voor 1998. Vandaag zou het kabinet vergaderen over het pakket met de naam Fiscale milieuversterking. De betrokken bewindslieden, onder wie minister De Boer (Milieubeheer) hebben hierover gisteren al overeenstemming bereikt. Dit hebben betrouwbare bronnen vanmorgen bevestigd.

Het leeuwendeel, 65 miljoen gulden, wordt gebruikt om beleggers en ondernemingen te bewegen tot investeringen in projecten voor natuurbehoud en milieuvriendelijke productie. Op dit moment hoeven spaarders die beleggen in zogeheten 'groene fondsen' geen belasting te betalen over de opbrengst. Die vrijstelling wordt uitgebreid tot bosbouw- en natuurprojecten in minder ontwikkelde landen. Bedrijven die milieuvriendelijke producten maken kunnen de investeringen daarvoor (bijvoorbeeld machines) voor de belasting aftrekken in een jaar dat hun dat het beste uitkomt.

De werknemer die meer thuis gaat werken kan voor de aanschaf van onder meer computer en bureaustoel van zijn bedrijf 4.000 gulden belastingvrij ontvangen. De onbelaste vergoeding voor mensen die carpoolen wordt verhoogd met 500 gulden. Het kaartje voor de treintaxi en de kosten voor de fietsenstalling zijn voortaan aftrekbaar. Deze maatregelen ter bevordering van telewerken, carpoolen en het gebruik van openbaar vervoer kosten 40 miljoen gulden.

De kopers van zeer zuinige auto's, die minder dan 5 liter benzine of 4,5 liter diesel per 100 kilometer verbruiken, krijgen bij aanschaf een korting van 2.500 gulden. Het benzineverbruik is in overeenstemming met de aangescherpte norm, die de Europese milieuraad onlangs heeft vastgesteld voor het jaar 2005. Eerder is al bekend geworden dat op de aanschaf van auto's die 10 procent zuiniger zijn dan andere auto's in dezelfde prijsklasse een korting van 1.250 gulden komt. Milieuvriendelijke accessoires zoals de boordcomputer en cruise control worden geheel vrijgesteld van de aankoopbelasting (BPM). De automaatregelen schelen de overheid 25 miljoen gulden aan belastingen. 15 miljoen daarvan komt terug door wel een BPM op te leggen aan oude geïmporteerde auto's. Het kabinet wil nu voor geïmporteerde auto's die ouder zijn dan 100 maanden een BPM van 10 procent van de cataloguswaarde vaststellen.