Website

“110 jaar jong” roept in een speels lettertje de vorige maand geopende site van het Nederlandse Leger des Heils.

Een elektronische voet tussen de deur, naar analogie van de Stijdkreet-colporteur die het leven zondags zo zuur kan maken. Op de site ondere andere informatie over de periodieken en hoe giften kunnen worden overgemaakt. Men wil zich ook tot de jongeren richten en lezers anoniem laten reageren. http://www.legerdesheils.nl