Vuile grond geen gevaar

ROTTERDAM, 14 AUG. De concentratie kankerverwekkende Pak's in de bodem van het Zeeuws-Vlaamse Sas van Gent levert geen gevaar op voor de volksgezondheid. De provincie Zeeland heeft dat vanmorgen bekend gemaakt. Uit bodemmonsters die vorige week zijn genomen, blijkt geen milieuvervuiling.

De provincie liet bodemmonsters nemen, nadat over de grens in het Belgische Zelzate ernstige milieuvervuiling was gebleken. Doordat de concentratie PAK's in Nederland toeneemt naarmate een plek dichter bij de Belgische grens ligt, zal de provincie zitting nemen in een werkgroep van de West-Vlaamse regering die de vervuiling onderzoekt.

Uit monsters van tarwe en bonen bleek dat er met de landbouwgewassen niets mis is, zegt A. Dek, gedeputeerde van de provincie Zeeland. De provincie raadt het eten van groente uit eigen tuin voorlopig af. De onderzoeksresultaten daarvan komen pas volgende week beschikbaar.