Te veel dioxine in rookgassen; Milieudienst: proces-verbaal tegen AVR

ROTTERDAM, 14 AUG. De Milieudienst Rijnmond heeft proces-verbaal opgemaakt tegen Afvalverwerking Rijnmond (AVR) wegens de uitstoot van te veel dioxine in de afgelopen maanden.

De AVR had zelf reeds besloten om haar huisvuilverbrandingsinstallatie in Rozenburg intensiever te controleren.

De verplichte halfjaarlijkse metingen zullen voorlopig om de twee maanden worden verricht.

Na de reguliere meting in juni van dit jaar stelde het milieukundig laboratorium TAUW in Deventer vast dat de rookgassen te veel van het giftige dioxine bevatten. “De gevonden waarden bedroegen gemiddeld drie tot vier keer de toegestane norm van 0.1 nanogram per kubieke meter”, aldus een mededeling van de AVR. De hoge uitstoot bleek veroorzaakt door filters die met te weinig koolstof waren gevuld, waardoor gassen niet voldoende werden gereinigd. De bijbehorende meetapparatuur heeft evenmin gefunctioneerd, waardoor er geen waarschuwingssignaal is afgegeven.

De filters zijn weer 'bijgevuld'. Metingen van vorige maand toonden volgens de AVR en de Milieudienst aan dat het dioxinegehalte weer onder de toegestane norm ligt. De te hoge uitstoot heeft volgens de Milieudienst geen gevaar opgeleverd voor de volksgezondheid. De overschrijding werd eind vorige week pas openbaar gemaakt. Volgens een woordvoerder van de Milieudienst Rijnmond (DCMR) is dat niet ongebruikelijk: “Het laboratorium heeft tijd nodig om de gegevens te analyseren”.

De woordvoerder van de DCMR bevestigt dat AVR een strafbaar feit heeft begaan. Vandaar het proces verbaal. “Maar de officier van justitie moet beslissen of de zaak voor de rechter komt of dat met een boete wordt volstaan”. Het Vlaardingse Tweede-Kamerlid Van Ardenne (CDA) heeft over deze zaak vragen gesteld aan de ministers De Boer (Milieu), Van Aartsen (Landbouw) en Borst (Volksgezondheid).

“Zowel de DCMR als het kabinet hebben veel te laks gereageerd”, aldus het Kamerlid dat afgelopen zaterdag al door verontruste boeren uit de omgeving werd gebeld. Ze verlangt van het kabinet een eigen onafhankelijk onderzoek naar de risico's van de te hoge uitstoot. “Er is weer te veel de houding van: niks aan de hand, gaat u maar slapen. Terwijl ook de DCMR nog niet zeker weet om welke concentraties het gaat en hoe lang dat heeft geduurd”, aldus Van Ardenne. Ze wijst er op dat de afvalovens van AVR “op volle toeren draaien, onder meer door de varkenspest”. In het ergste geval heeft de AVR een half jaar lang te veel dioxine de lucht ingeblazen. Dioxine geldt als een zeer gevaarlijk gif omdat de deeltjes zich kunnen ophopen in vetweefsel en na verloop van tijd kanker kunnen veroorzaken.

Eind jaren '80 bleken zuivelproducten afkomstig van koeien in het Lickebaertgebied tussen Maassluis en Vlaardingen als gevolg van uitstoot van AVR veel te hoge concentraties dioxine te bevatten, tussen de 15 en 50 nanogram per kubieke meter. Na deze affaire werd de norm voor dioxine-uitstoot vastgesteld op 0.1 nanogram. Pas in 1994 werd het gebied weer dioxine-vrij verklaard.