Sluiting van centrum psychiatrie overwogen

Niet bekend

De divisie volwassenenzorg van de Groep kampt dit jaar met een tekort van 850.000 gulden. Zij beschikt in 1997 over een budget van 26 miljoen gulden. Om dat tekort weg te werken heeft de leiding van de divisie de raad van bestuur van de Rümke Groep voorgesteld het Centrum voor Klinische Psychotherapie te sluiten. Het centrum bestaat uit twee afdelingen voor 'borderline-patiënten' en uit een afdeling voor kortdurende klinische behandeling.

Volgens een woordvoerder van de Groep heeft de kwaliteit van de zorg bij de divisie volwassenenzorg al te lijden gehad van de bezuinigingen in 1996. “Er zijn nu twee mogelijkheden: of we sluiten dit Centrum of we halen de kaasschaaf nog eens over alle afdelingen. We stellen nu sluiting voor omdat we het niet verantwoord vinden de zorg in het algemeen nog verder aan te tasten.” De raad van bestuur van de Groep beslist begin september over het voorstel van de divisie.

Bij de afdeling voor kortdurende klinische behandeling komen mensen die niet kunnen worden geholpen in de ambulante zorg, maar na drie tot vier maanden opname weer zelf verder kunnen. De Juttenhof 1 en 2 zijn twee in het 'borderline-syndroom' gespecialiseerde afdelingen.

De coördinator van de Juttenhof 1, E.S. de Jongh, is verbaasd over de voorgenomen sluiting van de afdeling voor korte klinische psychotherapeutische behandeling. “Deze patiënten heben vaak een baan en functioneren redelijk goed. Zij worden voor enkele maanden opgenomen en kunnen daarna weer zelfstandig verder. ,Het is een korte, adequate behandelingsmethode, die dus ook relatief weinig kost. De kans bestaat dat deze mensen na de sluiting instorten en in de gewone psychiatrie terechtkomen. En dat is veel duurder.”

De Jongh: “Het merendeel van de 'borderline-patiënten' is in de ambulante zorg te helpen. Voor ernstiger gevallen beschikken we al bijna 25 jaar over Juttenhof 1 en 2. Sluiting zou pure deskundigheidsvernietiging zijn. Twintig jaar samenwerking, ervaring en kennis gaat verloren. Het is naïef te denken dat dat in een paar jaar ergens anders weer kan worden opgebouwd.”