Ritzen akkoord met Leids advies

ROTTERDAM, 14 AUG. Minister Ritzen (Onderwijs) steunt van harte de Rijksuniversiteit Leiden, die in het nieuwe studiejaar begint met het bindend studieadvies. De student die in het eerste jaar niet ten minste de helft van het totaal aantal van 42 studiepunten haalt, krijgt in Leiden het bindende advies de universiteit te verlaten.

In een discussie dinsdagavond bij de studentenvereniging Augustinus in Leiden prees Ritzen de rector magnificus van de Leidse universiteit, prof. W. A. Wagenaar, voor diens “fantastische initiatief, waarbij het belang van de studenten vooropstaat”. De wet biedt de mogelijkheid een bindend studieadvies te geven in het hoger onderwijs. In het hoger beroepsonderwijs is het al algemeen gebruik, maar van de universiteiten is Leiden de enige die er dit jaar mee begint.

Vergeleken met een jaar eerder had zich op peildatum 18 juli bij de vooraanmeldingen in Leiden ongeveer dertien procent minder eerstejaarsstudenten aangemeld. Het totaal aantal aanmeldingen daalde van 3063 naar 2656 studenten. De sterkste daling doet zich voor bij de grootste faculteit, die van Rechten, waar het aantal daalde van zeven- naar zeshonderd. Een woordvoerder van de universiteit wijst er op dat dit een tussenstand is. Het uiteindelijk aantal ingeschreven studenten trekt later vaak nog aan.

Uit een onderzoek onder de nieuwe eerstejaars blijkt het bindend studieadvies bij driekwart van hen geen rol te hebben gespeeld bij hun keuze voor Leiden, terwijl het voor zeventien procent een stimulans is geweest om naar Leiden komen. Zes procent van de eerstejaars denkt dat het nieuwe regime het studeren in Leiden er niet aantrekkelijker op heeft gemaakt. De woordvoerder van de universiteit geeft toe dat dit de meningen zijn van de studenten die naar Leiden komen.

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) laat weten principiele bezwaren te hebben tegen het bindend studieadvies. De bond vindt dat studenten zelf moeten beslissen over voortzetting van hun studie. Er kunnen “foute adviezen” worden gegeven en dat is onaanvaardbaar, aldus de LSVb.