President Iran wil vrije pers en partijen

TEHERAN, 14 AUG. De Iraanse president, Mohammad Khatami, heeft gisteren in een vraaggesprek op de staatstelevisie gezegd dat hij streeft naar een meerpartijenstelsel en een onafhankelijke pers.

“Ik heb een pact met het volk om mijn plannen uit te voeren”, aldus de nieuwe president die in mei met 69 procent van de stemmen de presidentsverkiezingen won van zijn tegenstander, de conservatieve Ali Akbar Nateq-Nouri. “We hebben georganiseerde politieke partijen, verenigingen en een vrije pers nodig als kanalen voor het volk om zijn wensen aan de staat kenbaar te maken.” Sinds de Iraanse revolutie van 1979 zijn politieke partijen verboden en oefent de overheid zware controle uit op de pers.

Inmiddels groeit bij conservatieve leden van de Majlis, het Iraanse parlement, de kritiek op de lijst van 22 ministers die Khatami ter goedkeuring aan de assemblee heeft gestuurd. Met name de voorgestelde minister van Cultuur en Islamitische Leiding, Mohajerani, wordt door conservatieven onder vuur genomen omdat hij enige jaren geleden voorstander was van direct overleg met Irans aartsvijand, de Verenigde Staten. “Als hij benoemd wordt, kunnen wij zijn rotzooi opruimen”, aldus de conservatieve krant Resalat.

Ook de gematigde Abdollah Nouri, die als hij wordt benoemd tot minister van Binnenlandse Zaken een sleutelrol zou spelen bij versoepeling van de leefregels, ondervindt hevige kritiek in het conservatieve kamp. Dat geldt ook voor Kamal Kharazzi, de ambassadeur bij de Verenigde Naties die in het kabinet van Khatami minister van Buitenlandse Zaken zou moeten worden. Conservatieven in de Majlis hebben er grote moeite mee dat Kharazzi werd opgeleid in de Verenigde Staten. Overigens oefent de opperste geestelijke leider van Iran, Khamenei, een grote invloed uit op de buitenlandse politiek van het land.

In het vraaggesprek op de staatstelevisie zei Khatami dat hij zich neer zou leggen bij een veto van de Majlis en in zo'n geval op zoek zou gaan naar nieuwe kandidaat-ministers. Khatami onderstreepte dat hij vrouwen nauw bij zijn regering wil betrekken. In tegenstelling tot wat werd verwacht, staan er geen vrouwen op de lijst kandidaat-ministers die hij naar de Majlis heeft gestuurd. In Teheran wordt er algemeen van uit gegaan dat Khatami een vrouw als een van zijn vice-presidenten kiest. Voor de benoeming van vice-presidenten heeft de president geen toestemming nodig van het parlement. Zij maken in Iran wel deel uit van het kabinet. (Reuter, AP)