Parijs lonkt naar reserves staatsbedrijven

PARIJS, 14 AUG. De Franse regering overweegt een nieuwe aanslag op de reserves van staatsondernemingen om het begrotingstekort '98 onder de in Europees verband afgesproken drie procent te houden. Met name het elektriciteitsbedrijf EDF en de spaarbank Caisse des Dépôts zijn het doelwit.

Frankrijk maakte al enige naam met deze methode. De 37,5 miljard francs die op de begroting '97 is ingeboekt als de pensioenbijdrage van France Télécom heeft uiteindelijk de goedkeuring gekregen van de autoriteiten in Brussel, maar geldt niet als een ideale manier op de convergentiecriteria van het Verdrag van Maastricht te halen. Italië verzon later een terugvorderbare eenmalige belasting en in Duitsland onstond rumoer over het niet uitgevoerde plan de goudvoorraad van de Bundesbank te herwaarderen.

Het Franse bedrag van 37,5 miljard francs (12,5 miljard gulden) is ook eenmalig aan de staat toegerekend en betekent dus een even groot gat voor komende jaren. Bovendien is het een som die de Franse overheid in staat moet stellen te voldoen aan toekomstige ambtelijke pensioenverplichtingen voor na de verwachte (gedeeltelijke) privatisering van het nationale telefoonbedrijf.

De regering heeft deze week de uitgavenkant van de ontwerp-begroting '98 vastgesteld en buigt zich nu over de inkomstenkant. 24 september wordt de hele begroting gepresenteerd, die daarna door het Franse parlement, waarin regerend links een niet al te ruime meerderheid heeft, wordt behandeld.

Gezien de achterblijvende groei en de tegenvallende btw-opbrengsten zag premier Jospin zich genoodzaakt in juni al maatregelen te nemen om de lopende begroting bij te stellen. Een begrotingstekort van 3 procent, waar voor '97 op werd gemikt, achtte hij niet meer haalbaar; hij wil nu uitkomen in de buurt van 3,3 à 3,5 procent. Ook toen werd voor 4 miljard francs een, nog steeds niet gespecificeerde bijdrage van EDF en andere staatsbedrijven ingeboekt.

Volgens herhaalde, en met elkaar overeenstemmende geruchten in diverse Franse media en de Financial Times van vandaag, ziet de Franse regering zich opnieuw voor de sterke verleiding geplaatst een eenmalige bijdrage op te leggen aan staatsbedrijven met een goed gevulde geldbuidel. Bij de staatsspaarbank Caisse des dépôts geldt als bijzonderheid dat niemand weet van wie de aandelen zijn, zodat de gemeenschap zich er over kan ontfermen. Bij EDF, waar 30 miljard francs zou worden gehaald (goed voor een beperking van het tekort met 0,3 procent), gaat het ondermeer om bedragen die apart waren gezet voor de ontmanteling van kerncentrales.

    • Marc Chavannes