NOS naar rechter na arrestatie cameraman

ROTTERDAM, 14 AUG. De NOS gaat juridische stappen ondernemen tegen het regio-politiekorps Kennemerland. Aanleiding is een incident waarbij een cameraman van de NOS zaterdag in Zandvoort werd aangehouden. Volgens de NOS is sprake van een willekeurige beperking van de vrije nieuwsgaring.

De cameraman maakte vanaf de boulevard opnamen van de stranddrukte. Nadat een voorbijgangster hem ervan had beschuldigd 'blote kindertjes te filmen', kwam een gewaarschuwde parkeerwachter poolshoogte nemen. Deze haalde er een politieagent in burger bij, die de cameraman gelastte te stoppen met filmen, op verdenking van het vervaardigen van kinderporno.

Toen de cameraman hieraan geen gehoor gaf, probeerde de politieman verder filmen onmogelijk te maken. Ook zei hij de cameraman aan te zullen houden. Achter diens auto werd een fiets gelegd, zodat hij niet kon vertrekken. Toen de cameraman het rijwiel verwijderde, ontstond lichte schade aan de fiets. Hij werd vervolgens door een opgeroepen surveillanceteam van de politie gearresteerd op verdenking van vernieling. Na bijna een uur in een cel te hebben gezeten, arriveerde een hulpofficier van justitie die de zaak snel afhandelde. Hij bood de cameraman excuses aan en vroeg begrip voor de onervarenheid van de agenten.

De NOS neemt daar geen genoegen mee en stapt naar de rechter. De omroep vreest dat het optreden van de politie “symptomatisch is voor de krampachtige houding die zich bij verschillende overheidsdiensten aan het ontwikkelen is tegenover de audiovisuele pers”, aldus een NOS-woordvoerder. Momenteel is een discussie gaande over een conceptrichtlijn van het ministerie van Binnenlandse Zaken, waarin wordt gesteld dat overheidsdiensten terughoudender moeten omgaan met de pers.

De politie Kennemerland nodigt de NOS uit voor een gesprek, zegt een woordvoerder. “Deze situatie is geëscaleerd door een misversstand. We streven ernaar een goede relatie te onderhouden met de NOS.”