Maatregelen tegen kantelen vrachtwagen

DEN HAAG, 14 AUG. Minister Jorritsma (Verkeer) heeft maatregelen aangekondigd om het aantal ongevallen met kantelende vrachtwagens te verminderen.

Zij wil de stabiliteit van vrachtwagens verhogen door het zwaartepunt van de wagens te verlagen. Ook moet in de opleiding van de chauffeurs meer aandacht worden besteed aan het voorkomen van kantelen. Verder zal de minister bezien in hoeverre bochten in wegen minder scherp kunnen worden gemaakt.

Jorritsma schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer die gisteren is verzonden. Voor invoering van de maatregelen zal zij overleggen met de brancheorganisaties en - in Europees verband - met fabrikanten. De maatregelen volgen uit een onderzoek dat Jorritsma een jaar geleden aankondigde na vragen van het Kamerlid Schutte (GPV).

Jaarlijks kantelen op de Nederlandse wegen bijna honderd vrachtwagens. Voor een kwart gebeurt dit op de snelwegen, voor driekwart op secundaire wegen. De ongevallen hebben behalve voor de verkeersveiligeid ook gevolgen voor de files. Ongeveer eens per maand onstaat er door een kantelende vrachtwagen een file van gemiddeld vijf kilometer en met een gemiddelde duur van twee uur, zo schrijft de minister.

Uit het onderzoek van het ministerie en TNO is gebleken dat de meeste kantelongevallen worden veroorzaakt door een fout van de chauffeur. In 75 procent van de ongelukken komen er geen andere voertuigen aan te pas. De chauffeur heeft dan te hard door een bocht gereden of is in de berm geraakt. De leeftijd van de chauffeur blijkt voor de kans op een ongeval geen rol te spelen. Evenmin hebben weersomstandigheden en de toestand van de weg noemenswaardigde gevolgen voor het aantal kantelongevallen.

Los hiervan heeft Rijkswaterstaat gisteren extra maatregelen aangekondigd tegen spookrijders. Op het wegdek van de afritten van autowegen zullen extra pijlen worden aangebracht die de rijrichting aangeven. De bestaande waarschuwingsborden ('Ga terug' en 'Gesloten voor voertuigen') worden vervangen door reflecterende fluorescerend gele borden. Voorlopig gelden deze maatregelen alleen op drie proeflocaties in de provincie Utrecht.