'Daders aanslag Jeruzalem uit het buitenland'

TEL AVIV, 14 AUG. De Verenigde Staten beschikken over sterke aanwijzingen dat de terroristen die verantwoordelijk zijn voor de zelfmoordaanslag op de markt in Jeruzalem op 30 juli, wel degelijk uit het buitenland komen.

De Israelische premier Netanyahu heeft steeds gezegd dat de twee zelfmoordenaars uit de Palestijnse gebieden naar Jeruzalem waren gereisd. Op grond van deze beschuldigingen grendelde Israel de Palestijnse autonomiegebieden volledig af, werden de wegen van en naar de Palestijnse steden op de Westelijke Jordaanoever afgesloten en zette Israel de Palestijnse bestuursautonomie onder zware economische druk.

De Jerusalem Post haalt vandaag een hoge Amerikaanse bron aan volgens welke het tweetal de aanslag wel heeft kunnen uitvoeren met behulp van de bestaande terroristische 'infrastructuur' in de Palestijnse gebieden op de Westelijke Jordaanoever en in de strook van Gaza. De Amerikaan zei niet over informatie te beschikken dat de twee terroristen door de moslim-extremistische Hezbollah-beweging uit Libanon naar Israel waren gestuurd of uit Turkije zouden zijn gekomen.

Ondanks de Amerikaanse informatie dat de aanslag in Jeruzalem het werk is geweest van uit het buitenland gekomen terroristen zijn de Amerikaanse bemiddelaar Dennis Ross en de Jordaanse koning Hussein er niet in geslaagd premier Netanyahu er toe te bewegen de zware strafmaatregelen tegen de Palestijnen snel ongedaan te maken. Netanyahu eist van de Palestijnse leider ontmanteling van de infrastructuur van Hamas en de Islamitische Jihad voordat er sprake kan zijn van een versoepeling van de economische strafmaatregelen. De Israelische premier was gisteren ongevoelig voor een pleidooi van de Jordaanse koning Hussein om de economische sancties tegen de Palestijnen ongedaan te maken. Tijdens een persconferentie in Aqaba, na zijn onderhoud met de Jordaanse vorst, onderstreepte Netanyahu dat de afgrendeling van de Palestijnse gebieden vitaal is voor de veiligheid van de burgers van Israel. Hij zei over inlichtingen te beschikken dat “er nieuwe terroristische aanslagen worden gepland”. Koning Hussein waarschuwde tijdens een persconferentie in de tuin van zijn zomerresidentie opnieuw voor een “catastrofe” indien Israel en de Palestijnse bestuursautonomie het vredesoverleg niet hervatten. De afgelopen dagen heeft Dennis Ross zich ingespannen om de voor het vertrouwen tussen beide partijen zo belangrijke samenwerking op veiligheidsgebied nieuw leven in te blazen.

“We hebben wat dat aangaat een begin”, zei Ross alvorens - na nog een ronde gesprekken met Arafat en Netanyahu - naar de VS terug te keren. Of de resultaten van de missie-Ross voldoende zijn om de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Madeleine Albright, te bewegen naar het Midden-Oosten te komen is twijfelachtig. Dat hangt af van de inzet van Arafat tegen Hamas en de Islamitische Jihad en de versoepeling van de Israelische maatregelen tegen de Palestijnse bestuursautonomie. Vanmorgen was alleen de stad Bethlehem nog van de buitenwereld afgesloten. Naar Israelische en Palestijnse reacties te oordelen is de kloof van wantrouwen tussen beide partijen echter nauwelijks versmald. Daarentegen is Ross er wel in geslaagd een verdere verslechtering van een in zijn ogen zeer zorgwekkende toestand te voorkomen.