Broer Özal uit Moederlandpartij

Door onze correspondent ANKARA, 14 AUG. De prominente Turkse parlementariër Korkut Özal heeft de rechts-liberale Moederlandpartij verlaten. De partij werd in de begin jaren tachtig op initiatief van zijn broer, wijlen president Turgut Özal, opgericht.

Het vertrek van Özal houdt verband met zijn weerstand tegen de manier waarop onder leiding van premier Mesut Yilmaz, de huidige voorman van de Moederlandpartij, een onderwijshervorming wordt doorgevoerd. Het belangrijkste oogmerk van deze hervorming is het aan banden leggen van het religieuze onderwijs. Het wetsvoorstel, dat door de militiaren werd geïnitieerd, wordt naar verwachting vandaag door het Turkse parlement behandeld.