80.000 vacatures bij particuliere bedrijven

DEN HAAG, 14 AUG. Bij particuliere bedrijven stonden eind maart 80.000 vacatures open. Het aantal vacatures is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) daarmee op een “tamelijk hoog” niveau aangeland.

Uit de vanmorgen gepubliceerde gegevens blijkt dat er in de periode december 1996 en maart 1997 10.000 vacatures bij zijn gekomen. Dat is mede gelet op de seizoensinvloeden “bescheiden”, zo meent het CBS. Tussen december en maart stijgt het aantal vacatures meestal door seizoeninvloeden.

Het aantal openstaande vacatures hangt samen met de conjuncturele ontwikkeling in de economie. In 1990 verkeerde de Nederlandse economie in een hoogconjunctuur. Het aantal vacatures bereikte eind maart van dat jaar een niveau van 134.000. Daarna liep de economische groei terug en nam het aantal vacatures af tot 33.000 in de tweede helft van 1993.

Sindsdien trekt de economische groei weer aan en steeg ook het aantal vacatures. Het aantal vacatures aan het eind van het eerste kwartaal van 1997 is voor het derde achtereenvolgende jaar hoger dan een jaar eerder en is nu uitgekomen op 80.000. Volgens een recent Nipo-onderzoek zijn 20.000 vacatures moeilijk vervulbaar. De problemen doen zich vooral voor bij het vinden van technisch personeel.

Het aantal ontstane vacatures, de vervulde vacatures en de openstaande vacatures zijn indicatoren voor de ontwikkeling van de Nederlandse arbeidsmarkt. De omvang van het aantal openstaande vacatures is een maatstaf voor de spanning op de arbeidsmarkt. De aantallen ontstane en vervulde vacatures zijn in vergelijking met een jaar eerder met enkele duizenden afgenomen. Dat is voor het eerst sinds 1994. Ze zijn echter nog flink hoger dan op het dieptepunt in 1993.

Samen met de lichte stijging van het aantal openstaande vacatures wijst dit volgens het CBS op een vrij stabiele ontwikkeling op de arbeidsmarkt. Het Centraal Planbureau voorspelt een groei van de werkgelegenheid van 109.000 dit jaar oplopend tot 117.000 in 1998. Het aantal mensen met een werkloosheidsuitkering neemt af van 760.000 naar 720.000.