Varkensstapel naar record ondanks pest

ROTTERDAM, 13 AUG. Ondanks de varkenspest, die begin februari uitbrak en de daarop volgende ruimingen werd op 1 april in Nederland een record aantal varkens van meer dan 15 miljoen gehouden, 700.000 meer dan het jaar daarvoor.

Dat blijkt uit de voorlopige, vanochtend gepubliceerde cijfers van de Landbouwtelling 1997 van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het CBS vermoedt dat de varkensstapel nog fors is gegroeid voordat het eerste geval van klassieke varkenspest in de Peel bekend werd. De effecten van de in februari begonnen ruimingen op de omvang van de varkensstapel per 1 april lijken te worden gecompenseerd door verminderde export en slacht die stagneerden door vervoersverboden, zo stelt het CBS.

In de gebieden waar op 1 april een vervoersverbod van kracht werd waren bijna vijf miljoen varkens toen de pest uitbrak. Tot 1 april zijn daar volgens cijfers van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij rond één miljoen varkens gedood.

Tegelijkertijd kwamen in dezelfde gebieden door vervoersverboden de reguliere binnenlandse verkoop, de export en de afvoer naar slachterijen stil te liggen, waardoor per saldo geen grote verandering in aantallen varkens is ontstaan. Volgens de Produktschappen Vee, Vlees en Eieren zijn er in deze periode 600.000 vleesvarkens minder geëxporteerd dan in dezelfde periode van 1996.

Daarnaast zijn er in heel Nederland ook nog 350.000 varkens minder geslacht dan in 1996, zo blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees. “De ruimingen in de pestgebieden in de maanden februari en maart hebben dus niet geleid tot een grote daling van het aantal varkens. Het aantal in Noord-Brabant, de zwaarst getroffen provincie, was op 1 april zelfs ruim 300.000 hoger dan een jaar daarvoor. Door de pest konden besmette hokken tijdelijk niet meer worden gebruikt en nam de capaciteit van de hokken met ongeveer 20 procent af. Daardoor moesten bijna vijf miljoen varkens worden ondergebracht in circa 80 procent van de bestaande hokken,” aldus het CBS.

Minister Van Aartsen (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) wil dat de varkensstapel in de toekomst met een kwart wordt ingekrompen.

Een woordvoerder van de bewindsman zei vanochtend niet verontrust te zijn door de cijfers van het CBS, omdat die goeddeels worden verklaard door het 'opvullen van hun latente ruimte' voordat de varkenspest uitbrak.

“Boeren hebben mestproduktie-rechten waar ze niet altijd voluit gebruik van maken. Vóór februari ging het goed met de sector en zijn varkenshouders meer dieren gaan houden. Dat recht hebben ze nu eenmaal en dat zouden we ze niet graag ontzeggen,” aldus de woordvoerder van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.