Varkenspest

In het artikel 'Pech moet weg' (8 augustus) noemt mr. Roelf Stutterheim de varkenspest als voorbeeld van bewust risiconemend gedrag. Op zich is dit voorbeeld correct. Helaas past de uitlating in een tv-spotje waarin de deskundige meer verstand van verzekeren heeft dan van varkenspest.

In de eerste plaats blijkt namelijk uit gegevens van het dierziekte-informatiecentrum in Parijs dat vrijwel alle uitbraken van varkenspest in de wereld ontstaan door wilde zwijnen of door het voeren van onverhit keukenafval aan varkens. De uitbraak in Nederland is eveneens naar deze oorzaken (in Duitsland) terug te voeren.

Het voortwoekeren van de varkenspest in ons land, en de daarmee samenhangende miljardenschade door exportverlies en bestrijdingskosten, is niet in de eerste plaats te wijten aan de varkensboeren zelf. Dit blijkt uit het grote scala aan oorzaken en aan de enorme diversiteit van getroffen bedrijven. Belangrijker is het Europese besluit in 1986 om dierziekten zoals varkenspest te bestrijden door vernietiging van besmette dieren, in combinatie met een entverbod. Dit was een democratisch besluit uit economische overwegingen.

Mr. Stutterheim doet er goed aan het artikel 'Slachting varkens gevolg van non-vaccinatiebeleid' uit NRC Handelsblad van 11 februari te lezen. Hieruit blijkt overduidelijk dat het bewuste risico wordt genomen door de politiek. De gevolgen daarvan moet dus de hele maatschappij dragen.

    • Lourens Gengler