Te krijgen met verklaring arts; Marihuana als medicijn nu in coffeeshops

HAARLEM, 13 AUG. Coffeeshops gaan tegen kostprijs marihuana verstrekken aan mensen die deze gebruiken als medicijn. Deze krijgen de mediwiet alleen als ze beschikken over een door een arts afgegeven verklaring van 'geen bezwaar'.

43 coffeeshops hebben hiertoe de actiegroep Cannabis als Medicijn (ACM) opgericht. Zij heeft een formulier ontworpen waarop de arts alleen nog maar zijn handtekening hoeft te zetten. D66 en PvdA steunen het initiatief, het CDA wijst het af en de VVD beraadt zich nog.

Marihuana mag niet meer door artsen worden voorgeschreven of door apothekers worden afgeleverd. De Hoofdinspecteur voor de Farmacie en Medische Technologie heeft dit eind juli aan alle artsen en apothekers medegedeeld. 'Marihuana op recept' is niet toegestaan, omdat de Opiumwet geen regeling kent die het mogelijk maakt dat marihuana wordt voorgeschreven. Minister Borst (Volksgezondheid) vindt de medische werking van marihuana wetenschappelijk niet bewezen. Zij baseert zich op onderzoek van de Gezondheidsraad.

Volgens dr. R. Lousberg van de Inspectie voor de Volksgezondheid zijn er enkele vermeende indicaties voor het gebruik van marihuana. Zo zouden artsen marihuana als medicijn willen voorschrijven bij patiënten met staar. Het middel zou de druk op de oogbol verlagen waardoor de aandoening minder hinderlijk is. Ook MS-patiënten zouden geholpen zijn met marihuana. Door een verstoorde zenuwoverdracht vertonen deze patiënten trillingen. Gebruik van marihuana zou de trillingen doen afnemen. Aidspatiënten en kankerpatiënten worden veelal behandeld met chemische middelen die een remmende werking hebben op de eetlust. Marihuana zou in zo'n geval het hongergevoel kunnen stimuleren. Deze werking van de hennepplant is echter nooit wetenschappelijk onderzocht. ,De veronderstelling dat marihuana een alomwerkend middel is tegen iedere kwaal berust op onjuiste gegevens. Dat is gewoon niet zo'', aldus Lousberg.

Het formele verbod op marihuana heeft de stichting Patiëntenbelangen Medische Marihuana hevig verontrust. “Als Borst vindt dat het wetenschappelijk niet is onderzocht moet zij het niet verbieden maar juist onderzoek laten doen naar de medische werking”, aldus een medewerkster van de stichting. Opdat de vierhonderd patiënten die zich hebben aangesloten bij de stichting, straks niet zonder medische marihuana zitten, besloot coffeeshophouder N. van Schaik samen met G. de Zwaan van de stichting, tot de oprichting van de ACM. De Zwaan: “De marihuana van de coffeeshops is sterker dan die van de apotheek en uit eigen ervaring weet ik dat de coffeeshops een beter soort verkopen.” Volgens Van Schaik heeft het verbod van de inspecteur coffeeshops verplicht tot deze stap. “Als het via de apotheek zou kunnen graag, maar als die worden drooggelegd moeten wij overgaan tot actie. Want je kunt patiënten die hier werkelijk bij gebaat zijn niet laten stikken”, aldus Van Schaik die zelf een coffeeshop in Haarlem beheert.

De Stichting Maripharm in Rotterdam mag van Borst, als enige in de wereld, marihuana kweken voor apotheken. Dit produkt is volgens Maripharm zuiverder en betrouwbaarder dan de doorsnee marihuana in coffeeshops. Woordvoerder O. Engelsma noemt de actie “begrijpelijk. De politiek dwingt hiertoe. Maar het zou niet nodig moeten zijn in een maatschappij die verder zo goed gereguleerd is.” Maripharm levert drie kilo marihuana per maand aan 240 apotheken voor zes gulden per gram.

De regeringspartijen PvdA en D66 steunen het initiatief. Volgens het Tweede-Kamerlid Van Boxtel (D66) kan het initiatief onmiddellijk starten. Hij meent wel dat er een soort kwaliteitskeurmerk moet komen, die de zuiverheid van het geneesmiddel moet garanderen. Van Boxtel wil nader wetenschappelijk onderzoek. Als dan blijkt dat mensen met kanker of aids baat hebben bij gebruik van marihuana, dan kan het wat hem betreft ook in ziekenfonds. Kamerlid Oudkerk (PvdA) stelt dat het gaat om kleine hoeveelheden. Oudkerk: “Wanneer je als politicus niet probeert om voor deze mensen een uitzonderingspositie te verwerven ben je geen knip voor de neus waard.”