Talibaan maken hulpverleners werk bijna onmogelijk

NEW DELHI, 13 AUG. Vier Scandinavische hulporganisaties hebben gisteren gedreigd hun hulp aan Afghaanse gebieden die onder gezag van de Talibaan staan te staken.

De hulpverleners toonden zich er in een verklaring verbolgen over dat de streng islamitische strijders, die tweederde deel van Afghanistan in handen hebben, hen onlangs verboden hebben nog hulp te verlenen aan gebieden die niet onder hun gezag vallen.

Het verbod is strijdig met het beginsel van de meeste hulporganisaties dat hun hulp zonder onderscheid des persoons moet worden verstrekt aan iedereen die daaraan behoefte heeft. Ook beklaagden de Scandinaviërs zich erover dat de hulp aan kwetsbare vrouwen in de hoofdstad Kabul steeds moeilijker wordt. Bovendien zijn sommige van hun lokale medewerkers op onduidelijke gronden gearresteerd.

De verklaring van de vier organisaties kwam aan de vooravond van een bezoek van de Noorse staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Jan Egelund. Hij is de hoogste Westerse functionaris die Kabul bezoekt sinds de inname van de stad door de Talibaan in september vorig jaar.

Beëindiging van de Scandinavische hulp zou vooral voor de armen in Kabul een klap betekenen. Vorige maand besloot de grote Amerikaanse organisatie Care International al haar hulp in Kabul tot nader order te staken. De voorwaarden die de Talibaan stelden, strookten niet met de beginselen van de organisatie.

Sinds de herfst hebben de Talibaan de vrouwen in Kabul onderworpen aan steeds strengere regels. Ze gaan alle contact tussen vrouwen en vreemdelingen tegen, door de vrouw zoveel mogelijk te isoleren. Ze mag niet meer buitenshuis werken en meisjes en vrouwen mogen niet naar school. Hulp aan alleenstaande arme weduwen is bijna onmogelijk geworden.

Vorige maand schreven de Talibaan de vrouwen voor zo zachtjes mogelijk te lopen. Voorts werd het dragen van witte sokken verboden, omdat die de aandacht van mannen zouden kunnen trekken als hun lange gewaden in de wind opwaaien.