Ombudsman wil meer informatie over polissen

ROTTERDAM, 13 AUG. De ombudsman levensverzekeringen, mr. J. de Ruiter, wil dat de levensverzekeraars hun informatie over polissen met een spaar- of beleggingselement snel verbeteren. Dat schrijft de ombudsman in zijn 26-ste jaarverslag dat vanochtend is verschenen.

De Ruiter wil dat de verzekeraars niet alleen “op bevattelijke wijze” informatie geven over de aspecten in de polisvoorwaarden die nu bij tussentijdse beëindiging “tot teleurstelling kunnen leiden”. Hij pleit ook voor het verschaffen van gegevens die de polishouder inzicht geven in de factoren die het eindresultaat van de polis beïnvloeden.

In zijn verslag haalt hij een voorbeeld uit de praktijk aan, waarbij de tekst van het prospectus dat de polishouder kreeg correct was, maar daaruit was niet op te maken dat op de gesloten gemengde levensverzekering van 150.000 gulden aan zogeheten eerste kosten 6.000 gulden in mindering werd gebracht en zeven jaar later nog eens 5.100 gulden.

Ook de twee jaar geleden ingevoerde onderlinge code in de verzekeringsbranche over rendement en risico bij levensverzekeringen komt volgens De Ruiter al weer voor verbetering in aanmerking. Hij wil met name meer duidelijkheid over het feit dat een levensverzekering meer is dan een simpele spaar- en beleggingsrekening en dat een niet onaanzienlijk deel van de premie niet wordt belegd maar voor risicodekking en kostenvergoeding wordt gebruikt.

Het Verbond van Verzekeraars werkt zelf aan een evaluatie van de code, terwijl de toezichthoudende Verzekeringskamer een eigen onderzoek naar informatieverstrekking van verzekeraars houdt.

Vorig jaar kreeg de ombudsman alles bij elkaar 586 nieuwe klachten, terwijl 545 klachten werden afgehandeld. Na een stijging de afgelopen jaren was vorig jaar sprake van een stabilisatie van het aantal klachten. De klachten over afkoop van levensverzekeringen bereikten een hoogtepunt met 153 stuks. Ook over onvoldoende voorlichting bij het sluiten van levensverzekeringen kwamen meer klachten binnen.