Militaire actie

Het interview met overste Bert Schüssler in de krant van 4 augustus is een voorbeeld van onnodig verschoten kruit omdat het niet in een totale historische context is geplaatst. Hierdoor is het voor de lezer onder de 60+ welhaast onmogelijk om het gegeven relativerend te verwerken.

Hoe dan ook, Schüsslers uitspraken zijn door de authenticiteit ervan en ondanks het voor velen wellicht verwerpelijke karakter, zeer illustratief voor een mentaliteit die destijds aldaar onder ons leger te velde te bespeuren viel. 'Samen uit, samen thuis met je maten', ofwel 'kameraadschap', dat hield die vele duizenden jonge mannen op de been, mannen die waren gestuurd om het gezag te herstellen dat Nederland immers van godswege was toegewezen. Zonder dat gezag zou onze onderhandelingspositie ook niet sterk genoeg zijn geweest.

Zo althans dacht toen in Nederland een democratische meerderheid, voorgelicht door ervaren politici en hun dito militaire adviseurs. Daarbij heeft men zich blijkbaar niet gerealiseerd dat het gebezigde drukmiddel - militaire actie, met ontoereikende middelen - onvermijdelijk moest leiden tot de mentaliteit als bedoeld. Een groep die in het nauw zit heeft geen andere uitweg, anders is er immers van 'samen uit, samen thuis' geen sprake meer.

    • M.A.P. de Lange