Duitse prijs voor 'poldermodel'

ROTTERDAM, 13 AUG. Het Nederlandse poldermodel heeft zijn eerste echte prijs te pakken. De prestigieuze Duitse Carl Bertelsmann-stichting heeft besloten om het Nederlandse overlegmodel te eren met een prijs van 300.000 D-mark.

FNV-voorzitter Lodewijk de Waal en VNO-NCW-voorzitter Hans Blankert zullen de prijs en het bijbehorende bedrag op 18 september gezamenlijk in ontvangst nemen. De Waal en Blankert zijn samen voorzitter van de Stichting van de Arbeid, één van de belangrijkste overlegorganen van werkgevers en werknemers in Nederland. In de Stichting van de Arbeid zijn de afgelopen jaren belangrijke akkoorden gesloten over loonmatiging, meer zekerheid voor flexibel werkenden, verlofregelingen en de inzet van oudere werknemers.

De Nederlandse overlegstructuur, waarbij de overheid veel ruimte geeft aan de sociale partners om zaken onderling te regelen, is de laatste anderhalf jaar aan een wereldwijde zegetocht bezig. Vanuit allerlei landen komen delegaties in Nederland op bezoek om te kijken hoe het 'poldermodel' precies werkt. Een model dat enkele jaren geleden in eigen land nog zwaar onder vuur lag, omdat het alleen zou leiden tot onderonsjes tussen werkgevers en werknemers en de politieke besluitvorming ernstig zou vertragen. Het huidige kabinet heeft aan het begin van haar regeringsperiode zelfs nog getracht drastisch te snoeien in de advies- en overlegcultuur die nu tot steunpilaar van het economisch succes is bestempeld. De Carl Bertelsmann-stichting, verbonden aan het gelijknamige Duitse uitgeefconcern, ondersteunt projecten op sociaal, cultureel en politiek gebied. De stichting heeft daartoe een budget van 61 miljoen D-mark. Naast het toekennen van prijzen organiseert de stichting ook regelmatig symposia en congressen. Formeel wil de stichting pas op 18 september bekend maken dat de Carl Bertelsmann-prijs dit jaar naar Nederland gaat.